ЗАПРОШУЄМО  ОЗНАЙОМИТИСЬ !!!

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Детальніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

 САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.о3.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 14 квітня 2016 р. за №563/28693.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2013 року N 678 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за N 1370/23902.

Зазначеним Санітарним регламентом  передбачено умови, що сприятимуть  створенню дитячих садків, у тому числі у житлових та нежитлових приміщеннях. Основні переваги нової редакції регламенту:

За відсутності харчоблоку у дошкільному навчальному закладі допускається постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за умови дотримання вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

У разі відсутності власної пральні, прання білизни може здійснюватись іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості;

Знято заборону щодо використання для дітей двоярусних ліжок.

Також відтепер після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється лише за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебувала під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок, за умови відсутності явних ознак захворювання.

У документі відсутня дрібна регламентація (наприклад, висота бортиків пісочниці або діаметр стійок огородження ліжок, дитячого манежу тощо), але при цьому чітко визначені вимоги до чистоти, організації харчування, температурного режиму, освітлення, утримання басейнів, розпорядку дня дитини.

З повною редакцією документу можна ознайомитись за посиланням:  (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28693.html).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року "Про Стратегію національно-патріотичного  виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки"/DNZ/ukaz-strategija_nac-patr-vikhov..doc

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДОДАТОКдо наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р.№ 641 /DNZ/koncepcija.doc

Лист МОНУ від20.05.2015  № 1/9-249 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році" /metod_rek-lanuvannja_2015-2016_n.r..doc

НАКАЗ МОНУ  від 20.04.2015 № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності" /monu-446-granichno_dopust.navant..doc

Наказ Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Постанова КМУ від 29 липня 2015 року за № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

Наказ МОНУ і МОЗ України № 1/9-500  /DNZ/FOTO/mon-moz-19-500-pro_shheplennja.doc

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років /DNZ/normativ/proekt_koncepciji.ppt

Обл.Програма НОВИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ 14-18роки /DNZ/normativ/obl.programa_novij_prostir_kharkivshhini_14-18roki.doc

Концепція гуманітарної політики Харківської області до 2020 року /DNZ/normativ/Kontseptsiya_gumanitarnoj_politiki.doc

Положення про соціально-педагогічний патронат в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї /DNZ/proekt_polozhennja_pro_socpedpatronat-11_07_14.doc

КОНЦЕПЦІЯ Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань /DNZ/proekt_konc-atestacii_danz.doc

Лист №1/9-813 від 15.11.2013 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист №1/9-803 від 12.11.2013 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Інструктивно-методичний лист МОН України "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

/DNZ/list_MON_1-9-539.docx "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"

/DNZ/nakaz_MON_1176.doc "Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти" 

/DNZ/Ukaz_Prezidenta_Ukrainu_344-2013.doc "О Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года"

/DNZ/obl.programa_novij_prostir_kharkivshhini_14-18roki.doc Обласна Програма розвитку освіти "Новий простір Харківщини"  на 2014-2018 роки